Про організацію

Склад правління:

Панченко

Олег Анатолійович

Голова,

президент ВППЛ

Директор Державного закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», Заслужений лікар України, доктор медичних наук, доктор філософії, професор Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка, академік Європейської академії післядипломної освіти

читати далі

 

 

 

Юдін

Юрій Борисович

Член Правління, виконавчий директор

Лікар-нарколог, ДУ Київська міська наркологічна клінічна лікарня «Соціотерапія», завідувач організаційно-методичним консультативним відділом

 

 

 

Гаркавий

Костянтин Анатолійович

Член Правління

Лікар-психіатр, головний лікар Черкаського обласного психоневрологічного диспансеру

 

 

 

Омелянчук

Ірина Михайлівна

Член Правління

Лікар-психіатр, головний лікар Уманської міської лікарні № 2 (психіатрична лікарня)

 

 

 

Никифорук

Роман Іванович

Ревізійна комісія

Лікар-психіатр, на цей час працює лікар виїзної бригади Центру екстреної медичної допомоги м. Києва

 

Мета  організації:

1) Координація зусиль лікарів-психіатрів інших спеціальностей, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в галузі охорони психічного здоров'я населення України, організації та управління психіатричною допомогою, підвищення якості та ефективності надання лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, проведення медичних психіатричних оглядів та психіатричних експертиз; підвищення якості освіти та професійної підготовки лікарів-психіатрів, а також лікарів інших спеціальностей, які працюють в галузі психіатричної допомоги;

2) Підвищення якості освіти та професійної підготовки лікарів-психіатрів, а також лікарів інших спеціальностей, які працюють в галузі психіатричної допомоги;

3) Підвищення репутації та авторитету професії лікарія-психіатра;

4) Сприяння вдосконаленню законодавства України шляхом підготовки проектів нормативних актів, організації їх громадського обговорення, надання науково-правових висновків, здійснення експертиз.

 

Функції: 

1) Проводити аналіз стану психічного здоров’я населення та визначати пріоритетні стратегічні і тактичні завданя в охороні психічного здоров’я та організації психіатричної допомоги населенню;

2) Брати участь у розробці концепції та програм розвитку психіатричної допомоги в Україні;

3) Формувати пропозиції щодо удосконалення організаційних, розпорядчих, медичних документів у сфері психічного здоров’я та надання психіатричної допомоги тощо;

3) Сприяти підвищенню якості та ефективності роботи психіатричної служби України, обласних, районних та місцевих систем психіатричної допомоги і створенню ефективної системи надання психіатричної допомоги інтегрованої з системою захисту прав та законних інтересів осіб при наданні психіатричної допомоги, проведенні психіатричних оглядів та різних видів психіатричних експертиз;

4) Брати участь у розробці (розробляє) та впровадженні сучасних клінічних стандартів та протоколів з профілактики та лікування психічних розладів, ефективних організаційних, профілактичних та лікувальних форм психіатричної допомоги адекватних потребам населення;

5) Активно сприяти впровадженню в роботу психіатричних закладів (психоневрологічних, наркологічних чи інших спеціалізованих закладів, центрів, відділень), а також інших закладів охорони здоров’я, діяльність яких пов'язана з наданням психіатричної допомоги, методів профілактики, діагностики, лікування психічних розладів та реабілітації хворих, їх аналізу, обліку тощо;

6) Проводити розробку систем класифікацій психічних захворювань, освітніх програм та програм підвищення кваліфікації для лікарів-психіатрів, лікарів інших спеціальностей, медичних сестер, соціальних працівників, діяльність яких пов’язана з організацією та управлінням охороною психічного здоров’я, лікуванням, реабілітацією, соціальною роботою, освітою та науково-педагогічною діяльністю в галузі психіатрії;

7) Створювати та надавати підтримку спеціалізованих баз даних, реєстрів, комп’ютерних програм та ін. для забезпечення обліку та аналізу обсягу і якості надання психіатричної допомоги, забезпечення хворих, які страждають на психічні розлади, необхідним обстеженням, медикаментами та реабілітаційними заходами;

8) Сприяти покращенню стану захисту прав і свобод громадян при наданні психіатричної допомоги, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив в галузі психіатрії.